Als je een klant wil factureren die niet in Nederland is gevestigd, dan moet je meestal iets speciaals doen met je factuur en de BTW die je rekent. Wat je exact moet doen is afhankelijk van of de klant een bedrijf is met een BTW nummer en of de klant binnen of buiten de EU is gevestigd.

Een buitenlandse klant van binnen de EU

Als je klant binnen de EU is gevestigd, dan moet je eerst vaststellen of het hier om een bedrijf gaat met een buitenlands BTW nummer of juist om een comsument in het buitenland. Als het om een bedrijf gaat, moet je dit bedrijf factureren terwijl je de BTW verlegd. Er wordt dan geen BTW gerekend maar er wordt wel duidelijk gemaakt dat de klant zelf de BTW moet opgeven.

Als het om een consument gaat (zonder BTW nummer), is het belangrijk te realiseren dat je niet zomaar onbeperkt naar buitenland mag exporteren. Bij structurele export moet men de BTW van het andere land rekenen en deze daar ook afdragen. Echter, in het geval van incidentele export, kan men meestal gebruik maken van de regeling voor beperkte afstandsverkopen. Dat betekent dat je gewoon de Nederlandse BTW kan rekenen en deze ook gewoon in Nederland kan opgeven.

Zie ook de website van de Belastingdienst. Hou er mee rekening dat Gekko feedback geeft maar dat je zelf wel verantwoordelijk bent voor het correct toepassen van de regels

Een buitenlandse klant van buiten de EU

Als je een klant buiten de EU hebt, zijn de regels minder duidelijk over welke BTW je moet rekenen en welke andere heffingen gelden. Het ligt aan het land in kwestie en men doet er goed aan om dit eerst uit te zoeken.

De algemene regel is echter dat bij een factuur aan een klant buiten de EU men 0% BTW rekent over het factuurbedrag. Er wordt dus geen BTW afgedragen in Nederland. Let wel: gebruik NIET de functie "BTW vrijgesteld" als je een factuur naar buiten de EU stuurt. De BTW op deze factuur is namelijk niet vrijgesteld maar is 0%. Hou er tevens mee rekening dat invoerheffingen kunnen gelden op de geleverde diensten/goederen. 

Zie ook de website van de Belastingdienst voor zaken doen buiten de EU.